ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༡ ཟླ། ༠༨ ཚེས། ༡༧

ཁ་མཆུ་ཨང་ ༠༣

ཁ་མཆུ་ལོ་དུས། ༡༩༩༨
གྱོད་གཞི། འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་སྒྲིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།
ཞུ་སྦྱོར་བ། བློ་གྲོས་བཟང་པོ།
རྩོད་ལན་པ། རྡ་ས་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས་དང་གཞན་བདུན།
ཐག་གཅོད། བཅད་ཁྲ།