ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༡ ཟླ། ༠༨ ཚེས། ༡༧

ཁ་མཆུ་ཨང་ ༠༥

ཁ་མཆུ་ལོ་དུས། ༡༩༩༨
གྱོད་གཞི། སྐབས་ ༡༣ པའི་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་སྔོན་འགྲོའི་འོས་ཤོག་རྩིས་འགྲོའི་སྐོར།
ཞུ་སྦྱོར་བ། སྦིར་ཤེས་རབ་གླིང་དགོན་པའི་འགན་འཛིན་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན།
རྩོད་ལན་པ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བཀྲས་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ།
ཐག་གཅོད། བཅད་ཁྲ།