ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༡ ཟླ། ༠༨ ཚེས། ༢༠

ཁ་མཆུ་ཨང་ ༡༨

ཁ་མཆུ་ལོ་དུས། ༢༠༡༤
གྱོད་གཞི། ཉེས་མེད་འོས་གཞིའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པའི་རྩོད་རྙོག
ཞུ་སྦྱོར་བ། ཀོང་པོ་དོན་གྲུབ།
རྩོད་ལན་པ། འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་དང་། གཞན་གསུམ།
ཐག་གཅོད། བཅད་ཁྲ།